Pravidlá cookie

Podmienky

Prevádzkovateľom internetovej stránky, na ktorej sú prevádzkované a uverejňované články s obsahom ponuky sprostredkovania práce a vzdelania, ďalej informácii súviciami so sprostredkovaním práce a vzdelávanim, je spoločnosť:
SLOVAKIA PROPERTY s.r.o. , so sídlom: Farbiarska 56/35, 064 01 Stará Ľubovňa; IČO: 35924560, DIČ: 2021975032, registrovaná v: Obchodný register Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 25433/P (ďalej len „SLOVAKIA PROPERTY“).

ČO SÚ TO SÚBORY COOKIE?
Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré vytvárajú webové stránky, ktoré ste navštívili. Používajú sa na to, aby boli moderné webové stránky optimálne využiteľné alebo na poskytnutie určitých informácií o webových stránkach prevádzkovateľovi.

Používanie niektorých súborov cookies je voliteľné a tu ich môžete aktivovať alebo deaktivovať. V predvolenom nastavení sú všetky dobrovoľné súbory cookie deaktivované. Súbory cookie, ktoré sú nevyhnutne potrebné, sa však vždy aktivujú, pretože sú nevyhnutné pre plynulý chod stránok. V týchto prípadoch môžu byť súbory cookie nastavené aj bez vášho výslovného súhlasu, pretože inak vám z technických dôvodov nebude možné sprístupniť webovú službu.